ما را در اینستاگرام دنبال کنید
آمار سایت

آشنایی با روند واردات

آشنایی با روند واردات

“اسناد مورد نیاز واردات کالا”

اسناد اصلی ومهم که در بحث آشنایی با روند واردات کالا مورد استفاده قرار می گیرند به لحاظ سر فصل در دو بخش تقسیم می گردد
الف) اسنادی است که الزاما فروشنده می بایستی آن را برای خریدار ارسال نماید. 

آن اسناد عبارتند از

بارنامه ، گواهی مبدأ ، فاکتور ، پکینگ

بارنامه سندی است که فروشنده وقتی کالا را در وسله نقلیه نهایی قرار می دهد،آن را از شرکت حمل دریافت کرده و بعنوان سند مالکیت بین المللی کالا برای خریدار خود می فرستد
فاکتور صورت وضعیت “مالی” کالاست.سندی است که فروشنده پس از بارگیری کالا آن را تنظیم نموده و مطالبی همچون تعداد،مقدار،قیمت واحد و قیمت نهایی را مشخص می نماید
عدلبندی صورت وضعیت فیزیکی کالاست.اطلاعاتی از قبیل وزن کالا،وزن ناخالص،وزن خالص،نوع بیته بندی و.. درپکینگ ثبت گشته و از اسناد مهم در هنگام ارزیابی کالا در گمرک می باشد
گواهی مبداء سندی است که فروشنده از اتاق بازرگانی کشور حمل کننده دریافت نموده و در آن کشور سازنده کالا را مشخص می گردد

درآشنایی با روند واردات  لازم به توضیح است که به غیر از موارد فوق که جزء اسناد حتمی فروش به حساب می آید اسناد دیگری مطرح است که جنبه عمومی برای تمامی کالا ها را نداشته و تنها در مورد کالاهای مشروط ، توسط فروشنده تهیه و ارسال می گردد. اسنادی مثل گواهی بهداشت و آنالیز کالا و ..در مورد مواد بهداشتی_غذایی جزء این گروه از اسنادند

ب) اسناد و مدارکی است که خریدار کالا میبایستی در داخل کشور تهیه و بعد به اسناد بخش اول ضمیمه و تحویل ترخیص کار گمرک نماید.

آن اسناد عبارتند از
مجوز بازرگانی، یا ثبت سفارش کالا. سندی که بموجب آن وزارت بازرگانی اجازه ورود کالای مجاز و کالای مشروط را صادر می نماید
بیمه نامه ، سندی است که بموجب آن یکی از شرکت های بیمه گر کالا را بیمه نموده و این بیمه بر اساس قرارداد خود،تا مرحله نهایی ورود به انبار مشتری،اعتبار دارد
ترخیصیه، سندی است که شرکت حمل کننده کالا،پس از تسویه کرایه حمل،و نیز پس از دزیافت وجوه و اسناد مربوط به حق توقف و ارزش کانتینر،صادر می نماید که بموجب آن قبض انبار کالا برای ترخیص ،صادر می گردد
صلح نامه درصورتیکه کالا بنام شخص دیگری وارد شده باشد

ج) اسناد نوع سومی هم هست که می بایستی توسط ترخیص کار تهیه و تنظیم گردد و به اسناد گمرک الحاق گردد.

این اسناد بشرح ذیل اند
تصویر کارت بازرگانی که در هر یک از گمرکات کشور کدینگ شده باشد
وکالت نامه معتبر از دارنده کارت بازرگانی بمنظور آشنایی با روند واردات و داشتن اختیارات گمرکی
ارائه نامه کارمندی از جانب دارنده کارت بازرگانی به شخص ترخیص کار
کالای وارداتی ممکن است به انواع مجوزها از مراجع ذیل نیاز داشته باشد
استاندارد
بهداشت
قرنطینه دامی
دامپزشکی
قرنطینه نباتی
انرژی اتمی
کنوانسیون بازل
لایه اوزون
محیط زیست
وزارت نفت
دخانیات
اقتصاد ودارایی
کانون پرورش فکری
فرهنگ وارشاد اسلامی
بانک مرکزی
تجهیزات پزشکی
جهاد کشاورزی
وزارت دفاع
فنآوری اطلاعات
میراث فرهنگی
وزارت امور خارجه

۳ Comments

Post A Comment