ما را در اینستاگرام دنبال کنید
آمار سایت

ترخیص انواع کالا از کلیه گمرکات

گروه بازرگانی جلیل پور
واردات,صادرات,ترخيص کالا,تجارت,بازرگاني,فرآيند ترخيص کالا,ترخيص,شرايط ترخيص کالا,تجارت بين الملل,واردات کالا,سرايط واردات کالا,شرايط صادرات کالا,نحوه صادرات,نحوه واردات,فمرهاي ترخيص کالا

ترخیص انواع کالا از کلیه گمرکات

ترخیص انواع کالا از کلیه گمرکات

حق العمل کاری – اعلام هزینه قطعی

بازرگانی جلیل پور ترخیص انواع کالا از کلیه گمرکات شما را به دوروش زیر و با انتخاب دلخواه شماترخیص می نماید

کارگزاری: ترخیص کاران به نمایندگی از سوی شما در گمرکات کشور حضور یافته و بر اساس عرف و قانون کالای شما را به گمرک معرفی میکنند. کلیه هزینه های گمرکی را بر اساس فیش های معتبر بانکی جهت پرداخت به شما معرفی می نماید.

در این روش، بازرگانی جلیل پور تنها بابت هزینه دستمزد ترخیص از شما مبلغ توافق شده خود را دریافت می نماید

قطعی: در این روش کلیه هزینه های ترخیص قبلا و بصورت قطعی محاسبه گشته و یکجا از شما دریافت می گردد.

در این حالت مسئولیت هزینه ها بر عهده بازرگانی جلیل پور و صاحب کالا تنها مبلغ توافقی را پرداخت مینماید.

همچنین در ترخیص انواع کالا از کلیه گمرکات انتخاب گمرک و نحوه حمل کالا در محاسبه و اعلام هزینه ها تاثیرگذار است.

با توجه به اینکه ارزش محاسباتی گمرک در دریافت هزینه ها براساس قیمت (قیمت کالا + مبلغ کرایه حمل+ هزینه بیمه) می باشد. لذا در اعلام قیمت قطعی ترخیص کالا،دخالت دارد

کالاهای وارداتی به کشور به سه نوع تقسیم می شوند

مجاز – کالاهایی که تنها نیاز به مجوز بازرگانی دارند. مثل کالاهای عمومی

مشروط – کالاهایی که ورود آنها مشروط دریافت مجوزهای مخصوص از وزارت بازرگانی دارند.مثل کالاهای تخصصی و خوراکی.

ممنوع – کالاهایی که ورود آنها ممنوع است و ورود آنها تنها در شرایط خاصی صورت می پذیرذ.مانند اسلحه

کالاهای مجاز و مشروط را می توان بر اساس گروه بندی توسط وزارت بازرگانی بصورت ارز آزاد تهیه نمود.(ارز متقاضی).

و یا ارز مورد نیاز آن را از طریق سیستم های بانکی ،بصورت واریز نقدی تهیه نمود.(میادله ای).

و یا نیز از طریق پرداخت مدت دار به فروشنده،تهیه نمود.(ال سی یوزانس).

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
No Comments

Post A Comment