ما را در اینستاگرام دنبال کنید
آمار سایت

تعیین ارزش و تعرفه کالا

گروه بازرگانی جلیل پور
http://bazarganit.ir

تعیین ارزش و تعرفه کالا

تعرفه و ارزش

رکن اصلی تعیین ارزش و تعرفه کالا عملیات گمرکی و ترخیص کالا،دو چیز است

تعرفه
ارزش

تعرفه چیست ؟

تعرفه ردیف محاسباتی بین المللی هر کالایی در همه گمرکات جهان است.از آنجائیکه گمرکات واقع در همه نقاط دنیا،بصورت خانواده گمرکی اداره می گردد،بنابراین تعیین ارزش و تعرفه کالا یک قلم کالامثل فندک آتش زنه در کل جهان دارای فقط یک کد می باشد.بطوریکه تحت آن کد دیگر هیچ کالایی طبقه بندی نشده و هیچ جایی از دنیا نیز این کالا با کدی متفاوت شناخته نمی گردد.این کدینگ کالا را اصطلاحا به می شناسیم.کدهای تعرفه از چهار رقم اصلی ،و چهار رقم فرعی تشکیل می گردد.چهار رقم اول جنبه بین الملل داشته و چهار رقم دوم ،جنبه ملی و منطقه ای دارد.در کتاب طبقه بندی کالاها در مقابل هر کدی ،یک عدد تحت عنوان مآخذ قرار دارد که میزان درصد حقوق گمرکی آن کالا را مشخص می کند.میزان درصد تعیین ارزش و تعرفه کالا هر کالایی،بسته با شریط منطقه ای و نیز سیاست های دولتی هر کشور تعیین و در صورت لزوم در پایان هر سال و یا حتی الزاما تا قبل از پایان سال ،تغییر می یابد

ارزش چیست؟

ارزش قیمتی است برای کالای وارداتی در مبدأ گمرکات کشورکه گمرک آن را پذیرفته باشد. مثلا اگر کسی اقدام به وارد کردن کالایی مثل اتومبیل نماید، تنها این که خودروی خود را در چه کشوری و چند خریده باشد،اهمیتی ندارد. بلکه می بایستی قیمت خرید اعلام شده او با  تعیین ارزش و تعرفه کالا ثبت شده در سوابق گمرکی نیز مطابقت داشته باشد
قیمت محاسباتی در گمرکات، بر اساس تعیین می گردد؛ یعنی جمع قیمت کالا بعلاوه هزینه کرایه حمل کالا از مبدأ تا گمرک بعلاوه هزینه بیمه باربری که معمولا در تیپ آن و به میزان 5 در هزار محاسبه می‌شود. نحوه پذیرش گمرک در مورد ارزش اعلامی کالای وارده بدین ترتیب است
ارزش اظهار شده توسط اظهارکننده کالا
مطابقت با سابقه عینی واردات همین کالا،در ثبت سفارش کلی و در طول کمتر از 3 ماه
بررسی سوابق ارزش واردات همین نوع کالا با همین مارک ویا مشابه آن
مراجعه و بررسی اینترنتی قیمت همین کالا یا کالای مشابه
مراجعه و بررسی قیمت فروش همین کالا و یا کالایی مشابه


حال با توجه به آنچه گفته شد،مراتب محاسبات گمرکی در خصوص تعرفه و ارزش کالا در گمرک بدین شرح است

اطمینان از صحت اظهار کالا در ردیف تعرفه صحیح
برای این کار وارد کنندگان و یا ترخیصکاران ،قبلا با تعیین ارزش و تعرفه کالا و با مراجعه به تعرفه یابی کالا،بصورت واردکردن نام تجاری کالا در سامانه تعرف گمرکی ،از ردیف تعرفه خود اطلاع یافته و سپس نیز با مراجعه به سامانه گمرکی از ارش بروز شده کالای خود با خبر شده و سپس کالا را اظهار می نمایند

وارد کردن اطلاعات کالا و انجام محاسبات برای دریافت اظهارنامه

سایر هزینه های گمرکی تعیین ارزش و تعرفه کالا از قبیل انبارداری و تخلیه نیز در ستون دیگری قرارخواهند داشت

No Comments

Post A Comment