ما را در اینستاگرام دنبال کنید
آمار سایت

صادرات انواع کالا

صادرات انواع کالا

به صورت کلی مراحل مختلف صادرات انواع کالا شامل موارد زیر می شود

  • بازاریابی
  • صدور پروفرما پیش فاکتور
  • تهیه تدارک و بسته بندی
  • تعیین ارزش گمرکی
  • اخذ مجوز صادرات انواع کالا از ارگان های زیربط
  • اظهارکالا
  • عقد قرارداد حمل و بیمه
  • اخذ گواهی بازرسی
  • صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا
  • ارسال کالا

بازاریابی حرفه ای یکی از پیش شرط های موفقیت در بازار بین المللی است؛ زیرا اگر با این مهارت آشنایی کافی نداشته باشید، نمی توانید محصول خود را به خوبی در بازار به فروش برسانید. برای انجام فعالیت های بازاریابی به صورت حرفه ای لازم است تحقیقات گسترده ای را از شرکت های رقیب و یا سفارتخانه ها و اتاق های بازرگانی انجام دهید.

علاوه بر این آشنایی با علم روز بازاریابی هم برای رسیدن به هدف می تواند بسیار موثر باشد

صدور پیش فاکتور

صدور پیش فاکتور هم همان طور که از نام آن پیدا است شامل فرمی می شود که در آن مشخصات کالا به همراه تمامی اطلاعات مورد نیاز برای صادرات انواع کالا ذکر خواهد شد.

برای صدور پیش فاکتور بی عیب و نقص لازم است در رابطه با شرایط و نحوه صدور آن اطلاعاتی را کسب نمایید

بسته بندی کالا

بسته بندی کالا طبق نظر سازمان توسعه تجارت انجام خواهد شد که ممکن است برای کالاهای مختلف متفاوت باشد.

مثال: برای بسته بندی میوه های صادراتی شرایطی جدید که لازم است تمامی صادرکنندگان نسبت به آن آگاهی کامل داشته باشند

تعیین ارزش گمرکی

تعیین ارزش گمرکی، ارزش گمرکی عبارت است از کلیه هزینه هایی که از ابتدا برای خرید کالا صرف می شود، تا زمانی که کالا به اولین دفتر گمرکی برسد.

جهت تعیین هزینه های گمرکی هم لازم است نسبت به آن ها آگاهی کامل را داشته باشیم

جهت کسب اطلاعات از ارگان های مختلف باید، از سازمان مقررات واردات و صادرات انواع کالا اطلاعات لازم و کافی کسب گردد

از مرحله اظهار کالا به گمرک هم کم کم اقدامات لازم جهت خروج کالا انجام می شود

No Comments

Post A Comment