ما را در اینستاگرام دنبال کنید
آمار سایت

ضمانت نامه بانکی گمرک

گروه بازرگانی جلیل پور
ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی گمرک

ضمانت نامه بانکی گمرک

در زمان کنونی تقریبا تمامی گمرکات رسمی کشور تنها درمورد حقوق ورودی کالا ضمانت نامه بانکی گمرک بدون تعیین کف و یا سقف و با سررسیدی حداکثر تا پایان سال جاری را میپذیرند. مدت ضمانت نامه بانکی گمرک در هر دوره ای می بایستی سه ماهه بوده ولی تا یکدوره دیگر هم قابل تمدید میباشد

گروه بازرگانی جلیل پور قادر است در مورد مشتریان خود هنگام خروج کالا ازگمرکات، ضمانت نامه بانکی گمرک از بانک های عامل خود تهیه نموده و بدین وسیله وضعیت مالی صاحبان کالا را مورد حمایت قرار دهد.

مبلغ سپرده گذاری جهت دریافت ضمانت نامه10% ارزش ضمانت نامه بانکی گمرک بوده و الباقی از منابع مورد توافق بین شرکت و مشتری تامین می گردد

تعاریف واژه ها و اصطلاحات گشایش اعتبارات

خریدار/ متقاضی : منظور شخص حقیقی یا حقوقی است که با توجه به  تعاریف واژه ها و اصطلاحات گشایش اعتبارات با مراجعه به بانک و با علم به ضوابط و مقررات گشایش اعتبارات اسنادی و همچنین شرایط بانک ، درخواست گشایش اعتبار اسنادی می‌کند

بانک گشاینده اعتبار : بانکی است که خریدار کالا / متقاضی برای گشایش اعتبار به آن مراجعه می کند

فروشنده / ذینفع : منظور شخص حقیقی یا حقوقی است که طرف قرارداد خریدار / متقاضی بوده و اعتبار اسنادی به نفع وی افتتاح می‌شود

بانک کارگزار یا بانک پرداخت کننده اعتبار : منظور بانک واسطه ای است که توسط فروشنده / ذینفع به عنوان واسطه کار معرفی و اعتبار اسنادی از طریق آن به فروشنده / ذینفع ابلاغ می‌شودمیتواند کارگزار موردنظر خود را علیرغم درخواست فروشنده / ذینفع در اعتبار تعیین کند

No Comments

Post A Comment