ما را در اینستاگرام دنبال کنید
آمار سایت

واردات انواع کالا

http://bazarganit.ir/wp-content/uploads/2018/09/واردات-انواع-کالا-1.jpg

واردات انواع کالا

واردات انواع کالا 

نقدی – اعتباری – مبادله ای

انواع کالا خود را چگونه ترخیص می کنید؟
بصورت واریز نقدی پول به حساب فروشندگان خارجی؟
اعتباری و مدت دار از فروشندگان؟
بصورت دریافت ارز مبادله ای از بانک های عامل؟

واردات کالا به کشور به سه نوع تقسیم می شوند

مجاز – کالاهایی که تنها نیاز به مجوز بازرگانی دارند. مثل واردات انواع کالا عمومی
مشروط – کالاهایی که ورود آنها مشروط به دریافت مجوزهای مخصوص از غیراز وزارت بازرگانی دارند.مثل کالاهای تخصصی و خوراکی.
ممنوع – کالاهایی که ورود آنها بطور عادی ممنوع است و ورود آنها تنها در شرایط خاصی صورت می پذیرذ.مانند اسلحه و مواد منفجره و..

شروط را می توان بر اساس گروه بندی انجام شده توسط وزارت بازرگانی، بصورت ارز آزاد تهیه نمود.(ارز متقاضی).
و یا ارز مورد نیاز آن را از طریق سیستم های بانکی ،بصورت واریز نقدی تهیه نمود.(میادله ای).
و یا نیز از طریق پرداخت مدت دار به فروشنده،تهیه نمود.(ال سی یوزانس).

شرایط استفاده از سیستم بانکی و دریافت ارز دولتی،منوط به شرایط آسانی است که مهم ترین آنها،اطلاع از گروه بندی کالای مورد نظر می باشد.

مجموعه قوی بازرگانی جلیل پور می تواند در زمینه های یاد شده در فوق،با شما همکاری نموده و شرایط استفاده از سیستم بانکی کشور را برایتان فراهم سازد.

No Comments

Post A Comment