ما را در اینستاگرام دنبال کنید

خدمات بازرگانی

واردات انواع کالا    نقدي – اعتباري – مبادله اي کالاي خود را چگونه خريداري مي کنيد؟ بصورت واريز نقدي چول به حساب فروشنده خارجي؟ بصورت اعتباري و مدت دار از فروشنده؟ بصورت دريافت ارز مبادله اي از بانک هاي عامل؟ کالاهاي وارداتي به کشور به سه نوع تقسيم مي شوند مجاز –...

محاسبه هزينه هاي گمرکي محاسبه هزينه هاي گمرکي ،عمدتا بر اساس دو مسئله انجام ميگيرد : ارزش و ماخذ. ارزش کالا-کالا در گمرک بر اساس سامانه اي بنام ،مخفف، به "معناي تعيين کد شناسه کالا" است تعيين مي گردد.اين سامانه قيمت هاي کالا را براساس سوابقي که...

ضمانت نامه بانکي گمرکي در زمان کنوني تقريبا تمامي گمرکات رسمي کشور تنها درمورد حقوق ورودي کالا ضمانت نامه بانکي، بدون تعيين کف و يا سقف و با سررسيدي حداکثر تا پايان سال جاري را ميپذيرند. مدت ضمانت نامه ها در هر دوره اي مي بايستي...

به صورت کلي مراحل مختلف صادرات کالا شامل موارد زير مي شود بازاريابي صدور پروفرما پيش فاکتور تهيه تدارک و بسته بندي تعيين ارزش گمرکي کسي مجوز از ارگان هاي زيربط اظهارکالا عقد قرارداد حمل و بيمه اخذ گواهي بازرسي صدور فاکتور و اخذ گواهي مبدا ارسال کالا بازاريابي حرفه اي يکي از پيش شرط هاي...

دريافت مجوزها ثبت سفارش بازرگاني دريافت مجوزها؛ مشروط مجاز- کالاهاي غير ممنوع براي واردات،براساس نوع شان به دو گروه مجاز و مشروط تقسيم مي شوند. کالاي مجاز- کالاهاي عمومي اند که جنبه هاي تخصصي بهداشتي و ارشادي و غيره نداشته باشد و ورود آنها تنها به موافقت وزارت...

ترخيص انواع کالا از کليه گمرکات ؛ حق العمل کاري – اعلام هزينه قطعي بازرگاني جليل پور کالاهاي وارداتي شما را به دوروش زير و با انتخاب دلخواه شماترخيص مي نمايد کارگزاري: در اين روش،ترخيص کاران شرکت به نمايندگي از سوي شما در گمرکات کشور حضور يافته و...