ما را در اینستاگرام دنبال کنید
آمار سایت

خبرها

اهداف و وظايف گمرک جمهوري اسلامي ايران Customs objectives and duties سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است که به عنوان مرزبان اقتصادي کشور نقش محوري و هماهنگ کننده را در مبادي ورودي و خروجي کشور دارد و مسؤول اعمال حاکميت دولت...

گواهی بازرسی کالاهای وارداتی درمورد تمامي کالاها ارائه گواهي بازرسی کالاهای وارداتی با توجه به نوع استاندارد کالا الزامي بوده و بايستي مطابق متن گواهي بازرسي مورد قبول و توسط شرکتهاي بازرسي کننده مجاز صادر گردد تبصره: گواهی بازرسی کالاهای وارداتی طبق توافق بعمل آمده با سازمان ملي...

تعرفه و ارزش

رکن اصلي تعیین ارزش و تعرفه کالا عمليات گمرکي و ترخيص کالا،دو چيز است

تعرفه ارزش

تعرفه چيست ؟

تعرفه رديف محاسباتي بين المللي هر کالايي در همه گمرکات جهان است.از آنجائيکه گمرکات واقع در همه نقاط دنيا،بصورت خانواده گمرکي اداره مي گردد،بنابراين تعیین ارزش و تعرفه کالا يک قلم کالامثل فندک آتش زنه در کل جهان داراي فقط يک کد مي باشد.بطوريکه تحت آن کد ديگر هيچ کالايي طبقه بندي نشده و هيچ جايي از دنيا نيز اين کالا با کدي متفاوت شناخته نمي گردد.اين کدينگ کالا را اصطلاحا به مي شناسيم.کدهاي تعرفه از چهار رقم اصلي ،و چهار رقم فرعي تشکيل مي گردد.چهار رقم اول جنبه بين الملل داشته و چهار رقم دوم ،جنبه ملي و منطقه اي دارد.در کتاب طبقه بندي کالاها در مقابل هر کدي ،يک عدد تحت عنوان مآخذ قرار دارد که ميزان درصد حقوق گمرکي آن کالا را مشخص مي کند.ميزان درصد تعیین ارزش و تعرفه کالا هر کالايي،بسته با شريط منطقه اي و نيز سياست هاي دولتي هر کشور تعيين و در صورت لزوم در پايان هر سال و يا حتي الزاما تا قبل از پايان سال ،تغيير مي يابد

ارزش چيست؟

ارزش قيمتي است براي کالاي وارداتي در مبدأ گمرکات کشورکه گمرک آن را پذيرفته باشد. مثلا اگر کسي اقدام به وارد کردن کالايي مثل اتومبيل نمايد، تنها اين که خودروي خود را در چه کشوري و چند خريده باشد،اهميتي ندارد. بلکه مي بايستي قيمت خريد اعلام شده او با  تعیین ارزش و تعرفه کالا ثبت شده در سوابق گمرکي نيز مطابقت داشته باشد قيمت محاسباتي در گمرکات، بر اساس تعيين مي گردد؛ يعني جمع قيمت کالا بعلاوه هزينه کرايه حمل کالا از مبدأ تا گمرک بعلاوه هزينه بيمه باربري که معمولا در تيپ آن و به ميزان 5 در هزار محاسبه مي‌شود. نحوه پذيرش گمرک در مورد ارزش اعلامي کالاي وارده بدين ترتيب است ارزش اظهار شده توسط اظهارکننده کالا مطابقت با سابقه عيني واردات همين کالا،در ثبت سفارش کلي و در طول کمتر از 3 ماه بررسي سوابق ارزش واردات همين نوع کالا با همين مارک ويا مشابه آن مراجعه و بررسي اينترنتي قيمت همين کالا يا کالاي مشابه مراجعه و بررسي قيمت فروش همين کالا و يا کالايي مشابه

ماده 10 - قانون امورگمركي موارد قانونی ارزش کالا ارزش كالا را به صورت زيرتعريف مي كند ارزش كالاي ورودي موارد قانونی ارزش کالا درگمرك درهمه موارد عبارت است ازبهاي سيف(بهاي خريد كالا درمبداء به اضافه هزينه بيمه وحمل ونقل وباربندي وكليه هزينه هاي مربوط به...

تعاريف واژه ها و اصطلاحات گشايش اعتبارات خريدار/ متقاضي : منظور شخص حقيقي يا حقوقي است که با توجه به  تعاريف واژه ها و اصطلاحات گشايش اعتبارات با مراجعه به بانک و با علم به ضوابط و مقررات گشايش اعتبارات اسنادي و همچنين شرايط بانک ،...