ما را در اینستاگرام دنبال کنید

تجارت Tag

  • All
  • آموزش تجارت
  • خبرها
  • خدمات بازرگانی
  • دانلود
  • فرم ها

واردات انواع کالا    نقدي – اعتباري – مبادله اي کالاي خود را چگونه خريداري مي کنيد؟ بصورت واريز نقدي چول به حساب فروشنده خارجي؟ بصورت اعتباري و مدت دار از فروشنده؟ بصورت دريافت ارز مبادله اي از بانک هاي عامل؟ کالاهاي وارداتي به کشور به سه نوع تقسيم مي شوند مجاز –...

محاسبه هزينه هاي گمرکي محاسبه هزينه هاي گمرکي ،عمدتا بر اساس دو مسئله انجام ميگيرد : ارزش و ماخذ. ارزش کالا-کالا در گمرک بر اساس سامانه اي بنام ،مخفف، به "معناي تعيين کد شناسه کالا" است تعيين مي گردد.اين سامانه قيمت هاي کالا را براساس سوابقي که...