ما را در اینستاگرام دنبال کنید

تولید Tag

  • All
  • آموزش تجارت
  • خبرها
  • خدمات بازرگانی
  • دانلود
  • فرم ها

ترخيص انواع کالا از کليه گمرکات ؛ حق العمل کاري – اعلام هزينه قطعي بازرگاني جليل پور کالاهاي وارداتي شما را به دوروش زير و با انتخاب دلخواه شماترخيص مي نمايد کارگزاري: در اين روش،ترخيص کاران شرکت به نمايندگي از سوي شما در گمرکات کشور حضور يافته و...

مراحل انجام ثبت سفارش کالا اخذ پروفرما (perfuma invoice) از شرکت فروشنده چک کردن تعرفه کالا ( commodity tariff ) آگاهي از طبقه بندي کالا ثبت در سامانه ثبتارش و يا سامانه جامع گمرکي با استفاده از رمز عبور مربوط به دارنده کارت بازرگاني. اخذ مجوز ورود سازماني،طبق جدول مقررات...