ما را در اینستاگرام دنبال کنید
آمار سایت

خوزستان Tag

  • All
  • آموزش تجارت
  • خبرها
  • خدمات بازرگانی
  • دانلود
  • فرم ها

واردات انواع کالا  نقدي – اعتباري – مبادله اي انواع کالا خود را چگونه ترخیص مي کنيد؟ بصورت واريز نقدي پول به حساب فروشندگان خارجي؟ اعتباري و مدت دار از فروشندگان؟ بصورت دريافت ارز مبادله اي از بانک هاي عامل؟ واردات کالا به کشور به سه نوع تقسيم مي شوند مجاز –...

محاسبه هزينه هاي گمرکي محاسبه هزينه هاي گمرکي ،عمدتا بر اساس دو مسئله انجام ميگيرد : ارزش و ماخذ. ارزش کالا-کالا در گمرک محاسبه هزینه های گمرکی بر اساس سامانه اي بنام ،مخفف، به "معناي تعيين کد شناسه کالا" است تعيين مي گردد.اين سامانه قيمت هاي کالا...

ضمانت نامه بانکي گمرک در زمان کنوني تقريبا تمامي گمرکات رسمي کشور تنها درمورد حقوق ورودي کالا ضمانت نامه بانکي گمرک بدون تعيين کف و يا سقف و با سررسيدي حداکثر تا پايان سال جاري را ميپذيرند. مدت ضمانت نامه بانکی گمرک در هر دوره اي...

به صورت کلی مراحل مختلف صادرات انواع کالا شامل موارد زير می شود بازاريابي صدور پروفرما پيش فاکتور تهيه تدارک و بسته بندي تعيين ارزش گمرکي اخذ مجوز صادرات انواع کالا از ارگان هاي زيربط اظهارکالا عقد قرارداد حمل و بيمه اخذ گواهي بازرسي صدور...

مجوزها و ثبت سفارش بازرگانی (Business Order Licenses and Registration) دريافت مجوزها؛ مشروط مجاز- کالاهاي غير ممنوع براي مجوزها و ثبت سفارش بازرگانی واردات،براساس نوع شان به دو گروه مجاز و مشروط تقسيم مي شوند. کالاي مجاز- کالاهاي عمومي اند که جنبه هاي تخصصي بهداشتي و ارشادي و غيره...

ترخيص انواع کالا از کليه گمرکات حق العمل کاري – اعلام هزينه قطعي بازرگاني جليل پور ترخيص انواع کالا از کليه گمرکات شما را به دوروش زير و با انتخاب دلخواه شماترخيص مي نمايد کارگزاري: ترخيص کاران به نمايندگي از سوي شما در گمرکات کشور حضور يافته و...

گواهی بازرسی کالاهای وارداتی درمورد تمامي کالاها ارائه گواهي بازرسی کالاهای وارداتی با توجه به نوع استاندارد کالا الزامي بوده و بايستي مطابق متن گواهي بازرسي مورد قبول و توسط شرکتهاي بازرسي کننده مجاز صادر گردد تبصره: گواهی بازرسی کالاهای وارداتی طبق توافق بعمل آمده با سازمان ملي...